Công ty TNHH Thương mại & XNK Việt Thái đã phát triển từ khởi đầu khiêm tốn và hiện đang sử dụng trên 30 nhân viên. Nằm trong trung tâm thành phố Đà Nẵng, là địa điểm thuận tiện cho giao thông và ...