Thảm Su Lỗ

Các hình khác

Thảm Su Lỗ

Giá bán Liên Hệ

Mã sản phẩm: TSL1

Dùng trong nhà tắm .
Kích thước: 0,9 x 1,5m  và 1,2 x 1,5m