Thảm Su Rối

Các hình khác

Thảm Su Rối

Giá bán Liên Hệ

Mã sản phẩm: TSG2

Thảm SU GỐI chống trơn trượt.

Kích thước: 0,9 x 2,0m và 1,2 x 2,8m